rotate background

Elements Yalıkavak

 


“Elements Yalıkavak, yoğun bitki ve kaya dokularının iç içe geçtiği çok özel bir alanda inşa ediliyor. Bölgenin iklimsel özelliklerine uygun olarak planlanan binaların her biri, tek defaya mahsus bir tasarım olarak biçimini tam da temasa geçtiği topoğrafya parçasından türetiyor. Titizlikle oluşturulan malzeme dili, arazinin mevcut renk ve doku paletinin bir uzantısı olarak, yapıların içinde yer aldığı doğal dokuyla hemhal olmasına olanak sağlıyor.”

Emre Arolat